11.12.2019
166

Dialog între persoanele cu dizabilități de pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Social

Implementat de: Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dizabilități, în parteneriat cu Centrul de Reabilitare OSORT, Tiraspol

Buget: 22,628 €

Durata: noiembrie 2013 – noiembrie 2014

Descriere succintă: 17 reprezentanți ai societății civile (15 femei și 2 bărbați) de pe ambele maluri au fost formați în promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și în consolidarea capacităților organizațiilor lor de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;

  • 16 tineri cu dizabilități (12 fete și 4 băieți) de pe ambele maluri au fost instruiți în tehnicile Photovoice și modalitățile de exprimare a sentimentelor, emoțiilor și barierelor sociale prin fotografie;
  • Au fost organizate 2 vizite de schimb pe ambele maluri între 5 ONG-uri active în domeniul dizabilității, astfel stabilind noi relații și oportunități pentru colaborarea trans-riverană;
  • Cele mai reprezentative 52 de fotografii au fost expuse la Chișinău și Tiraspol, sensibilizând opinia publică cu privire la problemele și barierele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități: discriminare, stereotipuri, identificarea problemelor comune și a soluțiilor prin imagini, dar și demonstrarea istoriilor pozitive și a succeselor persoanelor cu dizabilități;
  • 500 de ilustrate și 178 de calendare conținând fotografii făcute de tinerii cu dizabilități au fost distribuite organelor de luare a deciziilor în vederea informării și sensibilizării cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități;
  • A fost creat un grup pe Facebook de către persoanele cu dizabilități care servește drept platformă de comunicare pentru ambele maluri în vederea menținerii în continuare a comunicării, schimbului de experiență și dialogului.