06.12.2019
32

Dezvoltarea unei platforme durabile de cooperare a antreprenoarelor agricole de pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Social

Implementat de: Federația Producătorilor Agricoli AGROINFORM în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Tiraspol

Buget: 52,785 EUR

Durata: iunie 2016 – august 2017

Beneficiari: Direcți – antreprenoare de pe ambele maluri ale râului. Beneficiari indirecți – comunitățile de afaceri, întreprinderile agricole mici și medii de pe ambele maluri și societatea civilă.

Rezultate: Cooperarea strânsă și de lungă durată stabilită între asociațiile de pe ambele maluri va asigura durabilitatea ulterioară a rezultatelor proiectului.

  • Patru asociații regionale ale antreprenoarelor au fost create;
  • Activități de dezvoltare a capacităților au fost organizate pentru 46 de participanți (41 femei) de pe ambele maluri privind creșterea strugurilor și creșterea fructelor sămânțoase;
  • Au fost organizate vizite de studiu pentru 59 de femei de pe ambele maluri la întreprinderile agricole din Slobozia și Fălești permițându-le participantelor să-și îmbunătățească cunoștințele privind pregătirea solurilor înainte de plantare, puieții, procesarea soiurilor de nuci și struguri;
  • Au fost lansate 5 ediții de buletine informative, care au fost publicate cu peste 300 antreprenoare din agricultură de pe ambele maluri ca beneficiari direcți.