22.10.2019
119

Dezvoltarea sistemului perinatologic în stânga Nistrului

Sector: Sănătate

Implementat de: PNUD Moldova și Asociația Perinatală din Moldova

Parteneri: Centrul perinatal din Tiraspol; personal medical din 7 maternități din raioane: Râbnița, Camenca, Dubăsari, Grigoriopol, Slobozia, și din orașele Tiraspol și Tighina.

Durata: Ianuarie 2010 – noiembrie 2010

Buget: 60000 EUR (instruiri) + 466000 USD (re-echiparea centrelor perinatale din Tiraspol și Bender)

Statut: Activitățile au fost finalizate. Raportul final a  fost prezentat pe 02 februarie 2011. Raportul final a fost evaluat pozitiv și aprobat. Realizare 100%.

Obiective:

  • Consolidarea serviciilor perinatale în stânga Nistrului
  • Instruirea personalului medical din maternități și formarea relațiilor profesionale între specialiști de pe ambele maluri ale râului.
  • Implementarea în sistemul de îngrijire perinatală în regiunea transnistreană a intervențiilor rentabile, bazate pe dovezi, recomandate de OMS pentru spitale de îngrijire a mamei și copilului

Beneficiari: Personal medical în Tiraspol și Bender

Rezultate:

Lectorii/specialiștii de la Universitatea de medicină ”N. Testemițanu” și Institutul Mamei și Copilului din Chișinău au organizat pentru colegii lor din stânga Nistrulșui zece seminare teoretico-practice.

Au fost dezvoltate și publicate trei module de instruire necesare pentru desfășurarea seminarelor, – ”Îngrijirea esențială și alăptarea nou-născuților”, ”Îngrijiri esențiale la naștere” și ”Urgențe neonatologice”.

Au fost dezvoltate protocoale clinice în obstetrică și neonatologie și a fost publicat un ghid cu aceeași denumire.

Un consultant medical selectat la nivel internațional, în parteneriat cu managerul de proiect al DUE pentru proiecte în sfera sănătății, a evaluat actualizările necesare cu referire la echipament medical și reabilitarea infrastructurii punctelor desemnate și a recomandat extinderea re-echipării și Centrului mamei și copilului la Bender.