10.12.2019
111

Dezvoltarea potențialului economic al Euroregiunii Nistru

Sector: Social

Implementat de: ONG Centrul Regional pentru cooperare transfrontalieră în Euroregiunea Nistru în parteneriat cu Serviciul Intereconom, Râbnița, regiunea Transnistreană

Buget: 42,527 €

Durata: octombrie 2014 – februarie 2015

Beneficiari: 90 beneficiari, 22 femei

  • A fost organizată o conferință de două zile pentru a identifica problemele și necesitățile companiilor din regiune, la care au participat 90 de persoane, inclusiv 22 femei, ce a ajutat la consolidarea legăturilor de afaceri și cooperarea reciproc benefică și elaborarea propunerilor de soluționare a problemelor beneficiarului proiectului;
  • A fost organizată o vizită de studiu în Polonia pentru 25 de reprezentanți ai comunității de afaceri, media, experți, autorități locale și centrale și organizații publice non-profit din Republica Moldova, regiunea Transnistreană și Ucraina pentru a studia experiența parteneriatului public-privat, precum și problemele legate de aderare la piața UE;
  • A fost organizată o masă rotundă în Vinița pentru a valida recomandările elaborate cu participarea a mai mult de 60 de reprezentanți ai comunității de afaceri, experți economici, autorități centrale și locale și organizațiile publice non-profit din Republica Moldova, regiunea Transnistreană și Ucraina;
  • A fost elaborat și prezentat autorităților locale și centrale un set de recomandări cu accent pe dezvoltarea cooperării în afaceri în regiune și utilizarea beneficiilor oferite de piața UE.