06.12.2019
87

Dezvoltarea capacităților de export și internaționalizarea consultanților de pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Business

Implementat de: Alternative Internaționale de Dezvoltare – AID (malul drept), în consorțiu cu Sigma Expert (malul stâng) și Institutul de Export (Regatul Unit)

Buget: 103,930 EUR

Durata: octombrie 2016 – iulie 2017

Descrierea succintă: de a dezvolta piața de consultanță business prin oferirea de instruiri și certificare internațională în domeniul promovării exportului pentru cel puțin 15 consultanți

Beneficiari: Direcți – 20 participanți la cursul de instruire. Indirecți – companii ce necesită consultanți de calificare înaltă pentru a-și promova exporturile

Rezultate: Proiectul a consolidat cu succes capacităților consultanților de pe ambele maluri ale râului pentru a oferi noi servicii de business sectorului privat, în special pentru a promova exportul pe piețele de peste hotare, conform condițiilor ALSAC. Consultanții de export certificați și-au unit eforturile cu 20 de consultanți business (certificați într-un proiect similar) pentru a crea prima asociație trans-riverană de business cu scopul de a oferi servicii de business pe ambele maluri ale râului și piețele din vecinătate.

•Planul de activitate și metodologia cursurilor au fost elaborate de un consorțiu internațional pentru 20 de beneficiari de pe ambele maluri, selectate într-un concurs deschis;

•Instruirea a fost asigurată de consorțiu și cea mai importantă componentă a programului de studiu a fost asigurată de Institutul de Export și Comerț Internațional din RU – program de studiu online. Seminarele și instruirile practice au fost asigurate de experții implicați de Public Administration International (Regatul Unit), Alternative Internaționale de Dezvoltare (Chișinău) și Sigma-Expert (Bender);

•Programul de instruire și-a propus drept scop să ofere cunoștințe privind instrumentele necesare pentru a realiza tranzacții comerciale internaționale (i.e. pregătirea documentelor, transportul, depozit, vămuirea, ambalarea, INCOTERMS, credite documentare, colectarea de documente, ALSAC/instrumente de facilitare a comerțului și alte aspecte conexe, relevante pentru particularitățile de export către potențialele piețe selectate și altele;

•La finele proiectului, 18 consultanți au fost certificați de Institutul de Export și Comerț Internațional din RU.