12.12.2019
220

Dezvoltarea business-ului turistic pe ambele maluri ale râului Nistru prin crearea unor parteneriate trans-riverane durabile

Sector: Social

Implementat de: Asociația Națională pentru Turism Receptor ANTRIM (malul drept), în parteneriat cu ARDT (malul stâng)

Buget: 44,286 EUR

Durata:  iunie 2016 – octombrie 2017

Beneficiari:  Direcți – membrii ambelor asociații, agențiile de turism, vinării, prestatori de servicii sau produse (rezidenți rurali, meșteșugărițe, proprietari de pensiuni rurale, centre de meșteșugărit, etc.) de pe ambele maluri. Beneficiarii indirecți: vizitatori, turiști, ghizi, traducători, alții.

Rezultate: Platforma a îmbunătățit nivelul de încredere între prestatorii de servicii de turism de pe ambele maluri ale râului Nistru prin interacțiuni directe și schimb de experiență, de rând cu activitățile de dezvoltare a capacităților și vizitele de studiu. Continuitatea acestei platforme este asigurată de noile produse turistice, care includ locații de pe ambele maluri ale râului și un Centru de Informare deschis în Chișinău, care va promova ofertele turistice comune.

  • 32 reprezentanți ai agențiilor de turism (65% femei) au participat la cele două vizite de studiu organizate pe ambele maluri ale râului pentru a evalua 32 de locații turistice noi;
  • S-au organizat evenimente de relaționare și dezvoltare a capacităților pentru 44 profesioniști de pe ambele maluri (19 bărbați, 25 femei), cât și participarea la Conferința Globală a Vinului și Turismului în Georgia. Evenimentele au avut un impact direct asupra industriei, oferind posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele și de a stabil noi contacte de afaceri;
  • A fost organizat un info-tur pentru a familiariza mass-media