image
11.12.2019
113

Democratizarea regiunii transnistrene prin intermediul protecției drepturilor omului

Sector: Social

Implementat de: Centrul de inițiative juridice, Tiraspol (Центр правовых инициатив) în parteneriat cu Juriștii pentru Drepturile Omului de la Chișinău și Facultatea de drept a Universității din Tiraspol

Buget: 18,750 €

Durata: septembrie 2012 – septembrie 2013

Descriere succintă:

  • 308 de persoane vulnerabile din zonele rurale ale regiunii transnistrene au primit consultații; 105 persoane, inclusiv 56 femei, au primit asistență juridică deplină în aspecte legate de drepturile omului;
  • 25 juriști tineri, inclusiv 15 femei, înțeleg mai bine jurisprudența și procedurile CEDO; ei au fost implicați în studii de caz privind drepturile omului și au acordat asistență către 4 ONG-uri din regiunea transnistreană;
  • Înțelegerea mai bună de către public a opțiunilor existente cu privire la accesul la justiție ca rezultat al campaniei de sensibilizare privind drepturile omului (800 de prospecte, pagini web cu informații în domeniu, 20 de articole juridice, 5 piese de teatru sociale);
  • Parteneriatul stabilit cu ONG-ul din Tiraspol, Apriori, continuă după încheierea proiectului.