10.12.2019
93

Crearea unui sistem durabil de educație antreprenorială în regiunea transnistreană

Sector: Social    

Implementat de: Camera de Comerț din Transnistria în parteneriat cu SGS Moldova

Buget: 455,500 €

Durata: iulie 2012 – iunie 2014

Beneficiari: 885 beneficiari direcți, inclusiv 425 femei; 1,338 beneficiari indirecți, inclusiv 395 femei

Rezultate: Cel puțin 5 schimburi comerciale dintre maluri susținute, 40 de ÎMM-uri au primit servicii de educație antreprenorială.

  • Un sistem funcțional de educație antreprenorială a fost creat în regiunea transnistreană – Școala de Afaceri cu 3 subdiviziuni în orașele Tiraspol, Bender și Râbnița;
  • În total, 885 de persoane, inclusiv 425 femei și antreprenori începători, manageri de nivelul mediu și înalt, antreprenori din sectorul agrar, reprezentanți ai administrației locale din regiunea Transnistreană și-au îmbunătățit abilitățile și înțelegerea metodelor moderne de afaceri în rezultatul orelor la Școala de Afaceri la care au participat. Orele au fost predate și de profesori de pe malul drept;
  • Au fost create locuri noi de muncă în rezultatul abilităților/cunoștințelor obținute la Școlile de Afaceri. Beneficiarii au raportat un total de 1338 de angajați noi (cu normă redusă, temporară și deplină), inclusiv 395 de femei și 15 persoane cu dizabilități; 567 de locuri de muncă permanente au fost create de către participanți, printre care și 201 femei și 6 persoane cu dizabilități;
  • 16 formatori de la școala de afaceri, inclusiv 8 femei și-au îmbunătățit semnificativ abilitățile de formatori în domeniu afacerilor, oferind asistență la dezvoltarea pieței de consultanță în afaceri prin intermediul serviciilor oferite în cadrul companiilor de consultanță proprii; Școala de Afaceri oferă acum un număr mai mare de ore la un preț mai redus;
  • 12 manageri de vârf, inclusiv 6 femei de pe ambele maluri ale râului înțeleg mai bine metodele moderne utilizate în sectorul lor în rezultatul unei vizite de studiu în Republica Cehă, în urma căreia au semnate 4 contracte de parteneriat;
  • 12 antreprenori, inclusiv 2 femei de pe ambele maluri ale râului în domeniul agriculturii și procesării produselor alimentare utilizează acum tehnologii noi și și-au îmbunătățit metodele de lucru în companiile sale în rezultatului unei vizite de studiu în Israel;
  • Schimbul de experiență: Proiectul a utilizat intensiv cursuri de instruire de către formatori de pe malul drept al râului și de către antreprenori de pe ambele maluri ale râului pe parcursul vizitelor de studiu, care au reușit să stabilească contacte lucrative între ei;
  • În pofida tendințelor economice negative în regiune, mulți participanți au raportat rezultate pozitive. Peste 55% din beneficiarii Școlii de Afaceri au raportat creșterea vânzărilor, exporturilor și profitului în perioada 2012-2013.  62% de companii existente ale căror manageri au beneficiat de instruiri și-au majorat volumul de vânzări. 60% de companii existente ale căror manageri au beneficiat de instruiri și-au majorat profitabilitatea;
  • Durabilitatea: A crescut inițiativa antreprenorială în regiunea transnistreană prin deschiderea afacerilor noi, corelată la trei campanii de promovare a educației antreprenoriale și a culturii antreprenoriale, precum și a modelelor de roluri ale femeilor. În anul 2013 au fost emise9,500 de patente individuale, în comparație cu aceiași perioadă în 2012