10.12.2019
82

Crearea unui parteneriat profesional pentru a asigura asistență socială tinerilor în situație de risc de pe ambele maluri ale râului Nistru

Implementat de: Fondul de Caritate pentru susținerea copiilor în parteneriat cu Centrul comunitar de sănătate “Asclepio” din satul Varnița

Sector: Social

Buget: 23.696 USD

Durata: decembrie 2016 – septembrie 2018

Beneficiari: direcți – circa 50 de persoane – tineri în situație de risc de pe ambele maluri. Beneficiarii indirecți – circa 20 persoane de pe ambele maluri instruire pe parcursul proiectului în domeniul serviciilor de integrare socială și profesională pentru tinerii în situații dificile. 

Statut: realizat   

Rezultate: pe parcursul implementării proiectului au fost organizate următoarele:

  • Au fost organizate consultări online cu experții din partea ONG-ului privind implementarea metodologiei de lucru privind serviciul de integrare socială și profesională pentru tineri
  • O echipă instruită de specialiști au oferit servicii de suport social, psihologic și juridic pentru adolescenții care sunt în situație dificilă.
  • 20 adolescenți în situații de risc primesc servicii pentru adaptare socială și integrare profesională.
  • S-a oferit mentorat pentru a îmbunătăți nivelul profesional de prestare a serviciilor pentru adaptarea socială și integrarea tinerilor în Centrul Detstvo din Tiraspol.
  • Au fost organizate instruiri privind interacțiunea interculturală a adolescenților în situație de risc din cele două centre din Varnița și Tiraspol – organizate de specialiștii acestor centre de pe malul drept și stâng.
  • Master-clase privind bucătăria moldovenească realizate cu participarea adolescenților în situație de risc de la cele două centre din Varnița și Tiraspol.
  • Expoziții de fotografii – Fețele tinerilor noștri – au fost organizate în Varnița și Tiraspol cu 6 stand-uri speciale, premii, diplome cu 74 participanți / 25 femei.
  • Tururi ghidate la locații culturale și istorice pe ambele maluri ale râului Nistru au fost organizate pentru beneficiari.
  • O masă rotundă de rezumare a proiectului a fost organizată în Tiraspol.