10.10.2019
114

Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi pentru copii și tineri cu dizabilități

Sector: Sănătate

Implementat de: ONG Hilfswerk Austria în Moldova

Parteneri: Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități din Dubăsari

Durata: August 2009 – February 2011

Buget: 99 938 EURO

Statut: Completat

Objective: – Optimizarea activității centrelor de reabilitare prin instruiri, facilitarea schimbului de experiență și crearea unei rețele de centre de reabilitare pe ambele maluri ale Nistrului.

– Dezvoltarea unui sistem complex de reabilitare a copiilor și tinerilor cu dizabilități prin aplicarea metodelor inovative și individual concepute.

Beneficiari: Copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani (cu paralizie cerebrală infantilă, epilepsie, boli ale inimii, sindromul Down, etc), familiile cu astfel de copii.

Rezultate: 16 seminare și ateliere de lucru despre reabilitarea socială și psihologică a copiilor și tinerilor cu necesități educaționale speciale.

8 ateliere de lucru pentru dezvoltare organizațională și planificare strategică.

Elaborarea manualelor metodologice.

130 de angajați ai centrelor de reabilitare au fost instruiți în cadrul proiectului.

11 evenimente pentru îmbunătățirea planurilor individuale de reabilitare și educație pentru copii și tineri.

112 copii cu dizabilități și familiile lor din Dubăsari, Rîbnița, Bender, Tiraspol și Rezina au participat la Festivalul Talentelor, organizat la Dubăsari. Scopul festivalului a fost de a promova toleranța și respectul pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale și conștientizarea publică a problemelor lor principale; Festivalul a inclus expoziția de artă ”Lumea mea”, expoziția fotografică ”Noi trăim pentru tine”, precum și un concert organizat de copii.

18 copii și 10 membri ai familiilor lor au participat la teatrul de vara ”Lumea bucuriei” organizat în Dubăsari.  Activitățile au inclus un team-building, o sesiune de dezvoltare a calităților de conducător, etc. precum și activitați culturale și recreaționale pentru copiii cu dizabilități și familiile lor. Participanții au avut de asemenea posiblitate să discute problemele cu care se confruntă, cum ar fi stigmatizarea, discriminarea, probleme de socializare, de educație, de sănătate și despre legislația referitoare la protecția lor.

Circa 80 de copii au primit consultații despre abilitățile de conducător, managementul timpului și și-au îmbunătățit capacitățile individuale.

63 de planuri individuale de educație și reabilitare pentru copii cu nevoi speciale au fost elaborate sau ajustate în conformitate cu noile abordări ale terapiei.

Seminare tematice despre kinetoterapie și reabilitarea multifuncțională au fost organizate pentru membrii rețelei și au fost desfășurate cu succes demonstrații.

A fost format și instruit un grup mobil de diagnosticare în stânga Nistrului.

A fost achiziționat importantul echipament medical de diagnosticare METATRON.