09.12.2019
92

Crearea unei platforme specializate trans-riverane privind serviciile medicale, cu scopul de a valorifica potențialul de promovare a încrederii al proiectelor infrastructurale implementate și e a consolida colaborarea trans-riverană între comunitățile beneficiare

Implementat de: ONG-ul Asociația pentru Femei și Copii NOVA în parteneriat cu Centrul Sănătății Reproductive de pe malul stâng

Sector: Social

Buget: 125,749 USD

Durata: decembrie 2016 – noiembrie 2018

Beneficiari: direcți – 540 membri ai platformei tematice. Beneficiari indirecți – circa 2500 (comunități, centre medicale, spitale, PGS de pe ambele maluri ale râului Nistru).   

Rezultate:

 •A fost lansată campania de conștientizare privind [1] riscurile tensiunii arteriale înalte în rândul populației adulte și [2] nutriția corectă și riscul obezității pentru populația adultă;

• A fost organizată o vizită de studiu în Kaunas, Lituania, pentru specialiști de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a învăța cele mai bune practici și intervențiilor bazate pe dovezi și a fost elaborat al treilea buletin informativ privind rezultatele vizitei;

• Au fost oferite cursuri de instruire și simulări privind urgențele obstetrice pentru 13 specialiști din diverse instituții medicale de pe malul stâng al râului Nistru

• Au oferite cursuri de instruire privind managementul calității pentru a fortifica abilitățile personalului medical de pe ambele maluri;

• A fost organizată o vizită trans-riverană la Centrul de Sănătate din Varnița pentru specialiștii de pe malul stâng pentru partajarea intervențiilor bazate pe dovezi;

• 2 evenimente sociale privind „Obezitatea și rolul alimentelor sănătoase” organizate pe 20 ianuarie 2018, școala din satul Gura-Bîcului, Anenii-Noi și Spitalul Clinic, Tiraspol

• procurarea și transportul unui lot de contraceptive orale din Kiev în Tiraspol.