09.12.2019
78

Crearea unei platforme specializate trans-riverane privind mediul, cu scopul de a valorifica potențialul de promovare a încrederii al proiectelor infrastructurale implementate și de a consolida colaborarea trans-riverană între comunitățile beneficiare

Implementat de: ONG-ul Eco Tiras, în parteneriat cu Ecospectrum de pe malul stâng

Sector: Social

Buget: 123,680 USD

Durata: martie 2017 – noiembrie 2018

Beneficiari: direcți – 727 membri ai platformei tematice. Beneficiari indirecți – circa 3600 (autorități publice locale și instituții publice locale – beneficiari ai proiectelor anterioare SMPÎ), instituțiile și PNG-urile de mediu, experți, comunitatea științifică, specialiștii agricoli și fermierii de pe ambele maluri ale râului Nistru).   

Rezultate: peste 400 de participanți în cadrul celor 12 seminare organizate s-au familiarizat cu:

 • Provocările de mediu în regiunea Nistru
 • Educația ecologică, legislația internațională privind mediul, obligațiile autorităților locale în protecția mediului
 • Legislația privind mediul, zonele protejate și pădurile de pe ambele maluri: rolul APL-urilor și ONG-urilor, metodele agriculturii durabile și organice
 • Tehnologii inovative pentru mediul rural pentru adoptare la schimbările climatice; siguranța apei și protecția râurilor mici
 • Educația privind istoria naturală pe ambele maluri
 • Educația ecologică în școli drept o modalitate pentru dezvoltare durabilă și economie verde – pentru profesori
 • Rolul pădurilor și vegetației în dezvoltarea și durabilitatea rurală și sursele alternative de energie în zona rurală.

Membrii platformei au participat la 2 conferințe internaționale:

 • Biodiversitatea și factorii care influențează ecosistemele râului Nistru
 • Managementul transfrontalier al bazinului râului Nistru: platforma pentru cooperare și provocările curente
 • S-au organizat vizite de studiu interne (Institutul Agriculturii, gospodăriile agricole și compania AcvaTir, rezervațiile naturale Codru, Pădurea Domnească, Suta de Movile Iagorlîc).
 • Pe parcursul vizitei de studiu peste hotare (Germania), membrii platformei au învățat despre cele mai bune practici privind conservarea mediului și soluția practică pentru soluționarea problemelor de mediu;
 • S-au creat grupe tematice profesionale (agricultura ecologică și durabilă; conservarea râului Nistru; educația și instruirea ecologică; cooperarea științifică a universităților și ONG-urilor);
 • S-au identificat prioritățile de bază pentru cooperarea ulterioară în cadrul platformei.