09.12.2019
63

Crearea unei platforme specializate trans-riverane privind cultura, cu scopul de a valorifica potențialul de promovare a încrederii al proiectelor infrastructurale implementate și de a consolida colaborarea trans-riverană între comunitățile beneficiare

Implementat de: ONG-ul ICOM MOLDOVA, în parteneriat cu ONG-ul Paragon de pe malul stâng

Sector: Social

Buget: 104,621 USD

Durata: decembrie 2016 – noiembrie 2018

Beneficiari: direcți -429 membri ai platformei tematice. Beneficiarii indirecți – circa 65000 (autoritățile publice locale și instituțiile publice locale – beneficiari au fostelor proiecte PMSÎ), instituțiile și ONG-urile culturale, experți, vizitatori care participă în evenimente culturale de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Rezultate:

 • Instruiri oferite privind promovarea dezvoltării durabile a instituțiilor culturale, pentru a identifica oportunități noi pentru cooperare trans-riverană;
 • Pentru prima dată au fost evaluate necesitățile tematice ale dezvoltării comunității de pe ambele maluri ale râului.
 • Au fost încheiate 8 parteneriate între instituțiile culturale de pe ambele maluri ale râului Nistru.
 • Peste 120 de reprezentanți din diverse domenii culturale au participat la evenimente comune.
 • Patru vizite interne de schimb de informații au fost organizate pe ambele maluri. Echipa platformei a realizat diferite sondaje pentru fiecare vizită și a propus temă potrivită la alegerea comunității și a oferit sfaturi practice.
 • Patru instruiri au fost organizate; au fost organizate și master-clase, ateliere creative, expoziții și vizionări de filme.
 • O vizită de studiu peste hotare în Cipru pentru a îmbunătăți expertiza pentru managementul și personalul instituțiilor culturale, în soluționarea necesităților emergente ale comunităților locale. Au fost elaborate și prezentate 8 proiecte comune pentru programul de grant-uri mici și au fost colectate peste 50 de idei pentru viitoarele proiecte MPÎ.
 • Echipa platformei a ajutat participanții platformei la fiecare etapă de creare a parteneriatelor.
 • Peste 80 de interviuri au fost realizate și a fost creat un raport comun privind cultura pe ambele maluri.
 • Elaborarea în comun a metodologiei pentru evaluarea necesităților și elaborarea planificării strategice și operaționale a sectorului cultural.
 • Strategia de comunicare cu membri și atragerea de noi manageri culturale, activiști ONG
 • Formarea unei echipe de 14 experți calificați de pe ambele maluri ale râului Nistru
 • Analiza necesităților (cercetare calitativă) sectorului cultural în 4 domenii de bază
 • Elaborarea unui plan comun de acțiuni pentru 4 domenii tematice de bază privind cultural și 4 propuneri de politici pentru fiecare direcție.
 • Suport organizațional și financiar pentru festivalul muzicii de jazz în Cetatea Bender
 • Monitorizarea proiectelor care au primit suport pe parcursul Programului de Grant-uri Mici.