09.12.2019
100

Crearea unei platforme specializate trans-riverane cu tematică educațională și de sport, pentru valorificarea potențialului de promovare a încrederii al proiectelor implementate de infrastructură și de consolidare a colaborării trans-riverane între comunitățile beneficiare

Implementat de: ONG, Centrul Educațional Pro Didactica în parteneriat cu ONG-ul Contact și Centrul de Programe Educaționale și Sociale Inovative de pe malul stâng

Sector: Social

Buget: 153,045 USD

Durata: decembrie 2016 – noiembrie 2018

Beneficiari: direcți – 696 participanți și membrii platformei tematice. Beneficiari indirecți – comunități, PGS de pe ambele maluri ale râului Nistru, experți, reprezentanți de școli și grădinițe

Rezultate:

 • Necesitățile evaluate ale organizațiile de pe ambele maluri în domeniul educației și sportului, drept rezultat s-a concluzionat că educația inclusivă și non-formală sunt două domenii emergente care să fie dezvoltate la următoarele etape;
 • Un Ghid elaborat și partajat în rândul membrilor cu privire la implementarea inovațiilor în educație și sport de pe ambele maluri ale râului Nistru (Anexa 6). Ghidul este utilizat de managerii instituțiilor educaționale de pe ambele maluri ale râului în activitatea lor zilnică.
 • Ateliere și instruiri organizate privind așa subiecte ca Metode interactive pentru lucrul în echipă sau Dezvoltarea abilităților de lider în Chișinău și Tiraspol;
 • O vizită de studiu organizată la Liceul Evrica din Râbnița (localizat pe malul stâng și administrat de Chișinău) pentru a studia cele mai bune practici de cooperare între instituțiile educaționale de pe ambele maluri;
 • O vizită de studiu organizată în Finlanda pentru a se familiariza cu sistemul educațional finlandez și pentru a facilita un schimb de experiență între actorii educaționali de pe ambele maluri; drept rezultat a fost încurajat twinning-ul între școli cu alte instituții din România pentru a implementa principiile de parteneriat cunoscute în Finlanda;
 • Vizite peste râu la școala din Butor (malul stâng) și satul Avdarma (malul drept), organizate pentru membrii platformei pentru a învăța despre cele mai bune practici și face schimb de experiență în ghidarea copiilor din mediul rural pentru a se socializa și a se implica în activități comune;
 • O masă rotundă lansată pentru a prezenta rezultatele și perspectivele platformei de educație și sport;
 • O broșură a fost elaborată și publicată descriind țintele proiectului și rezultatele realizate prin platforma de cooperare și membrii acesteia;
 • Vizită organizată în Bulgaria pentru a învăța despre practicile europene privind educația inclusivă și activitățile sport pentru copiii cu dizabilități, cât și pentru a vizita facilități moderne de sport în care sunt implementate metodologii noi educaționale;
 • Atelier tematic organizat pentru a identifica perspectivele pe viitor de dezvoltare a sectorului de educație privată cu axare pe sistemul educațional de pe malul stâng;
 • Școala de vată lansată pentru susținerea participanților întru implementarea abordărilor inovative de îmbunătățire a sistemului educațional de pe ambele maluri;
 • Atelier organizat cu experți pentru a discuta subiecte cu care se confruntă educația non-formală.