15.11.2019
116

Crearea serviciul inter-municipal de gestionare a deșeurilor menajere

Sector: Servicii municipale

Implementat de: Administrațiile din Cocieri, Molovata și Corjova, comitetul local inter-comunitar de implementare

Durata: Septembrie 2009 – Septembrie 2011

Buget: 173.695 EUR (din care contribuția satului: 69.143 EUR)

Statut: Activitățile proiectului s-au finalizat. Realizarea proiectului 100 %

Descriere scurta: Satele Molovata Noua, Vasilievca, Cocieri și Corjova din raionul Dubăsari sunt localizate în zona de securitate, fiind situate destul de aproape unul de altul pe malul stâng al Râului Nistru, dar sub controlul Guvernului RM. Drept rezultat al mobilizării comunității și activităților de planificare strategică realizate prin intermediul asistenței tehnice PNUD pentru satele din zona de securitate, comunitățile Malovata Noua, Cocieri, Vasilevca și Corjova au identificat în mod colectiv colectarea și gestionarea deșeurilor menajere solide ca o primă prioritate necesară pentru dezvoltarea locală durabilă în localitățile lor și au inclus această idee în Planul de Acțiuni al Comunității (PAC). Toate cele patru comunități au convenit în mod comun să creeze un nou serviciu public – Serviciul inter-comunitar de colectare și gestionare a deșeurilor în primăria Cocieri. Deschiderea acestui serviciu nou urmează să creeze 14 locuri de muncă adiționale și să ofere posibilitatea pentru a îmbunătăți condițiile de trai pentru o populație de circa 9100 persoane

Beneficiari: 9100 populație din satele Cocieri, Vasilevca, Molovata Noua și Corjova

Rezultate: Proiectul a fost susținut mai cu seamă din bugetul proiectul SMPÎ, cu o contribuție de 90,000 EUR, cât și prin programul de Dezvoltare Locală Integrată, implementat de PNUD Moldova, contribuind cu 14,552 EUR. Este important de menționat că circa 80 de localnici s-au implicat în executarea lucrărilor și și-au sporit câștigurile pe parcursul perioadei dificile de criză economică. Satele au contribuit cu 69,143 EUR pentru lucrările de proiectare, supravegherea arhitecturală și testarea experților, cât și lucrările generale de construcție.