10.12.2019
74

Crearea serviciilor de calitate pentru copiii cu dizabilități în baza parteneriatului și colaborării

Sector: Social

Implementat de: ONG Centrul pentru Reabilitare și Consultare “ОСОРЦ” (malul stâng) în parteneriat cu AP 

Buget: 19.430 USD

Durata: decembrie 2016 – noiembrie 2018

Beneficiari: direcți – 133 participanți de pe ambele maluri. Beneficiari indirecți – 206 persoane.

Rezultate: pe parcursul implementării proiectul au fost realizate următoarele:

  • Au fost elaborați termenii de referință, s-au analizat necesitățile de instruire și experții au fost selectați pentru instruirea echipelor mobile din Tiraspol și Slobozia;
  • Instruirea echipelor mobile privind oportunitățile egale cu 18 participanți /12 femei a fost organizată în Tiraspol;
  • Atelierul pentru specialiștii echipei mobile privind lucru cu documentația pentru 12 participanți /10 femei;
  • Seminar de instruire avansată pentru specialiștii echipelor mobile cu 18 participanți /12 femei;
  • S-au realizat trei ateliere și 8 ateliere, cinci servicii de consiliere pentru specialiștii echipelor mobile din Tiraspol și Slobozia;
  • Instruirea la locul de muncă pentru 90 participanți /68 femei în atelierul pentru echipele mobile în Tiraspol, consolidarea competențelor psihologice și psiho-pedagogice în rândul specialiștilor centrului medical internațional pentru interacțiunea cu familia unui copil cu dizabilități, eliminarea barierelor psihologice.
  • un seminar pentru agențiile de administrare locală privind Condițiile pentru asigurarea oportunităților egale sunt elementele cheie pentru socializarea cu succes a copiilor cu dizabilități organizat în Tiraspol cu 28 participanți /22 femei;
  • O vizită de schimb de experiență organizat între organele administrative și teritoriale ale orașului Tiraspol și Consiliul raional Criuleni cu 28 participanți /24 femei;
  • Studiu de experiență de a lucra cu persoane cu dizabilități în baza exemplului organizației Janus Korceak din Odessa, organizat pentru 38 participanți /24 femei. Instruire în crearea unui sistem de reabilitare socială-medicală-psihologică-pedagogică a persoanelor cu dizabilități intelectuale, ținând cont de experiența internațională;
  • Realizarea Școlii de Vară pentru auto-prezentatori cu 41 tineri cu dizabilități de pe ambele maluri / 25 fete;