06.12.2019
80

Crearea oportunităților locurilor de muncă prin suport în afaceri pentru tinerii de pe malul drept

Sector: Business

Implementat de: ONG-ul Business Consulting Institute

Buget: 331,725 EUR

Durata: iulie 2015 – aprilie 2017

Descriere succintă: De a dezvolta piața de business consulting prin oferirea de instruiri și certificare internațională pentru cel puțin 16 consultanți în afaceri

Beneficiari: Direcți -15 beneficiari de grant din comunitățile țintă, inclusiv 10 femei. Indirecți – 152 de persoane

Rezultate: O rețea de tineri antreprenori a fost creată și împreună cu un proiect-oglindă implementat pe malul stâng, va asigura cooperarea trans-riverană ulterioară pentru sectorul privat.

  • 15 beneficiari de grant (inclusiv 10 femei) din Anenii Noi, Căușeni, Dubăsari, Orhei, Rezina, Șoldănești și Ștefan Vodă au fost selectați și au primit grant-uri de circa 13,500 Euro, instruire individuală și oferire de servicii de suport în afaceri;
  • Au fost create 62 de noi locuri de muncă (28 pentru femei), cu mijloace de trai îmbunătățite pentru circa 150 persoane;
  • 5 seminare tematice au fost organizate cu privire la managementul resurselor umane, managementul strategic, contabilitate, finanțe și tehnici de negociere;
  • A fost organizată o conferință comună la Vadul-lui-Vodă, la care au participat peste 100 de participanți de pe ambele maluri. Evenimentul a inclus o expoziție de bunuri / servicii produse de tinerii antreprenori, în timp ce-și prezentau istoriile de succes;
  • O platformă business pentru susținerea colaborării între tinerii antreprenori de pe ambele maluri ale râului Nistru a fost actualizată și îmbunătățită: www.business-bridges.net.