06.12.2019
75

Crearea oportunităților de muncă prin susținerea afacerilor pentru tinerii din regiunea Transnistriei

Sector: Business

Implementat de: Camera de Comerț și Industrie (malul stâng, Tiraspol)

Buget: 344,825 EUR

Durata: iulie 2015 – aprilie 2017

Descriere succintă: Crearea oportunităților de muncă în regiunea Transnistriei (pentru persoane cu vârsta între 18 și 35 ani), prin oferirea de suport tinerilor antreprenori în inițierea și administrarea unei afaceri, obținând și oportunități de relaționare, partajare de cunoștințe și cele mai bune practici

Beneficiari: Direcți – 16 beneficiari de granturi au primit asistență în regiunea Transnistriei, inclusiv 9 femei. Indirecți – 224 persoane.

Rezultate: A fost creată o rețea de tineri antreprenori drept rezultat al implementării a două proiecte – oglindă și care va asigura durabilitatea ulterioară a rezultatelor proiectului, deoarece tinerii antreprenori sunt cointeresați să coopereze pentru a asigura existența în continuare a parteneriatelor. Unii beneficiari deja au identificat noi oportunități pentru a-și extinde afacerile pe malul opus.

•146 solicitanți (51 femei) au beneficiar de 4 instruiri a câte o zi privind elaborarea planurilor de afaceri (Tiraspol, Bender, Râbnița) și 52 candidați (15 femei) au primit peste 75 de ore de consultanță individuală privind toate aspectele ce țin de scrierea unui plan de afaceri;

•16 beneficiari de grant (9 femei) din Tiraspol, Bender, Grigoriopol, Râbnița, Slobozia, Dnestrovsc, Dubăsari au fost selectați și au primit granturi de 9400-13500 EUR, de rând cu consiliere individuală și oferire a serviciilor de suport în afaceri timp de 14 luni;

•69 noi locuri de muncă au fost create și peste 220 persoane și-au îmbunătățit mijloacele de trai;

•5 seminare tematice au fost organizate privind astfel de subiecte ca: resurse umane, management organizațional, contabilitate și reglementări fiscale, precum și abilitățile de negociere.

•O conferință comună a fost organizată la Tiraspol în octombrie 2016, la care au participat peste 100 de participanți. Pe parcursul evenimentului, antreprenorii a avut oportunitatea de a partaja propriile produse / servicii și istorii de succes, cât și să se relaționeze.