10.12.2019
81

Crearea oportunităților de muncă prin oferirea susținerii în afaceri pentru tinerii din zona de securitate

Sector: Social

Implementat de: AXA Management Consulting în parteneriat cu ONG Rezonanța, regiunea Transnistreană

Buget: 265,810 €

Durata: decembrie 2013 – februarie 2015

Beneficiari: direcți – 10 beneficiari de granturi, inclusiv 3 femei; indirecți – 109 persoane (59 locuri de muncă noi + 50 participanți la cursuri), inclusiv 54 femei

Rezultate: 10 ÎMM beneficiare asistate

  • 50 solicitanți (inclusiv 23 femei) au beneficiat de cursuri cu o durată de 3 zile privind elaborarea planului de afaceri;
  • 10 beneficiari de grant (30% sunt femei) au fost selectați și au primit granturi până la 13,500 EURO, mentorat individual continuu și oferirea serviciilor de susținere în afaceri, beneficiind de șase seminare de o zi pentru îmbunătățirea abilităților manageriale;
  • Au fost organizate două conferințe comune de două zile cu beneficiarii din regiunea Transnistreană pentru a face schimb de experiență și bune practici și pentru a crea o rețea de antreprenori tineri pentru a stabili relații de afaceri și o cooperare reciproc benefică;
  • A fost creată o platformă de afaceri pentru susținerea colaborării dintre antreprenorii tineri de pe ambele maluri ale râului Nistru: www.business-bridges.net
  • Au fost create 59 de locuri de muncă noi (31 femei). 50 de persoane, inclusiv 23 femei, care au participat la cursuri intensive și-au îmbunătățit mijloacele de trai. În total, viața a 109 persoane, inclusiv 54 femei s-a îmbunătățit;
  • Durabilitatea: o rețea de antreprenori tineri a fost creată în rezultatul implementării a două proiecte-oglindă care va asigura durabilitatea ulterioară a rezultatelor proiectului. Câțiva beneficiari prevăd dezvoltarea ulterioară și extinderea afacerilor lor, inclusiv pe malul opus.