10.12.2019
37

Crearea oportunităților de muncă prin oferirea asistenței în afaceri pentru tinerii din regiunea Transnistreană

Sector: Social

Implementat de: Camera de Comerț din Transnistria

Durata: decembrie 2013 – februarie 2015

Buget: 616,385 €

Beneficiari: direcți – 30 de beneficiari de granturi, inclusiv 12 femei, indirecți – 335 de persoane (163 de locuri de muncă + 172 de participanți la cursuri), 121 femei

Rezultate: 19 de ÎMM au fost asistate în regiunea Transnistreană

  • 172 solicitanți (inclusiv 64 femei, 37%) au beneficiat de cursuri cu o durată de 3 zile privind elaborarea planului de afaceri în Tiraspol (4), Bender (1) și Râbnița (1);
  • 30 beneficiari de grant (inclusiv 12 femei, 37%) au fost selectați și au primit granturi până la 13,500 EURO, mentorat individual continuu și oferirea serviciilor de susținere în afaceri, beneficiind de șase seminare de o zi pentru îmbunătățirea abilităților manageriale;
  • Au fost organizate două conferințe comune de două zile cu beneficiarii din zona de securitate pentru a face schimb de experiență și bune practici și pentru a crea o rețea de antreprenori tineri pentru a stabili relații de afaceri și o cooperare reciproc avantajoasă;
  • 163 de locuri de muncă noi au fost create (57 femei). 172 de persoane care au participat la cursuri intensive și-au îmbunătățit mijloacele de trai. În total, 335 de persoane și-au îmbunătățit viața.
  • Durabilitatea: o rețea de antreprenori tineri a fost creată în rezultatul implementării a două proiecte-oglindă care vor asigura durabilitatea ulterioară a rezultatelor proiectului. Câțiva beneficiari prevăd dezvoltarea ulterioară și extinderea afacerilor lor, inclusiv pe malul opus.