10.12.2019
81

Crearea Centrului Informațional de Resurse pentru Cultură

Implementat de: Asociația Publică Centrul de Asistență si Intervenții Comunitare în parteneriat cu Casa de Cultură și Consiliul Sătesc din satul Doroțcoie și Casa de Cultură din satul Chițcani de pe malul stâng

 Sector: Social

Buget: 15,062 USD

Durata: decembrie 2016 – octombrie 2018

Beneficiari: direcți – 191 participanți din ambele comunități, inclusiv 162 femei. Beneficiari indirecți – comunități locale, populația de pe ambele maluri ale râului Nistru    

Rezultate: Prima etapă a proiectului a fost dedicată formării unei baze de participanți potențiali pentru ședințele și vizitele clubului. Cu suportul Platformei Culturii au fost colectate contactele tuturor managerilor culturali, reprezentanților organizațiilor non-profit și grupurilor de inițiativă.

Echipa proiectului a pregătit instrumente interactive de cercetare pentru potențialii participanți, a elaborat chestionare în conformitate cu cerințele pentru plasarea logo-ului;

Pe parcursul implementării proiectului s-au organizat următoarele:

  • 3 cluburi de activități culturale și recreere, cu peste 90 de participanți de pe ambele maluri ale râului, inclusiv 70 femei. În cadrul fiecărui club s-au organizat ședințe regulate.

Subiecții ședințelor de club au abordat probleme importante ce țin de activitatea culturală, inclusiv problemele de cunoștințe juridice în rândul managerilor culturali. Fiecare ședință a provocat discuții extensive și a împins reprezentanții instituțiilor culturale, organizațiilor publice și autorităților locale să lucreze împreună.

Principalele teme ale discuțiilor în club:

  • Scrierea proiectelor / participarea în programe de grant din sectorul cultural
  • Idei noi și formate de evenimente organizate de instituțiile culturale
  • Suportul legal al dezvoltării culturale în economia de piață

-2 vizite de studiu interne au fost organizate în Palanca și muzeul Manuc-Bei, Hâncești

– Pe parcursul vizitei de studiu externe în Iași, România, 22 participanți / 19 femei s-au familiarizat cu managementul instituțiilor moderne de muzeu și cele mai bune practici în informarea publicului, organizarea expozițiilor, crearea de evenimente de format nou, cooperarea între instituțiile culturale, acțiuni menite să consolideze comunitatea și să sporească interesul pentru istorie și cultură.

-1 conferință privind tendințele socio-culturale pe ambele maluri ale Nistrului organizate în Chișinău cu 21 participanți / 15 femei.