11.12.2019
119

Contribuție la consolidarea sistemului de protecție a copiilor–victime ale abuzului, neglijenței, exploatării, traficului pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Social

Implementat de: Centrul Național pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, în parteneriat cu Centrul de servicii sociale ”Perspectiva”, Râbnița

Buget: 26,887 €

Durata: noiembrie 2013 – noiembrie 2014

Descriere succintă: 17 specialiști în domeniul serviciilor sociale de pe ambele maluri ale Nistrului, toate femei (11 – de pe malul stâng și 6 – de pe malul drept), au îmbunătățit metodologia de asistență a copiilor–victime ale abuzului în cadrul unui program cuprinzător de supraveghere profesională. Ele au fost formate ca formatoare locale și desfășoară ateliere de lucru cu părinții în educația neabuzivă a copiilor. Rețeaua celor 17 de specialiști în protecția copiilor servește drept o platformă bună pentru asigurarea schimbului permanent de experiență între specialiștii/serviciile de pe ambele maluri ale Nistrului care oferă asistență copiilor–victime ale abuzului și familiilor lor.

  • 800 de copii–victime ale diferitor forme de abuz (47% fete și 53% băieți) pe ambele maluri, 561 pe malul drept (52% fete și 48% – băieți) și 270 pe malul stâng (42% fete și 58% – băieți) au depășit criza sau sunt educați și îngrijiți în condiții îmbunătățite);
  • A fost constituit un mecanism de colaborare intersectorială și un sistem de referire a cazurilor de abuz față de copii pentru monitorizarea, prevenirea și asistarea copiilor–victime și potențiale victime ale abuzului, neglijenței, exploatării și traficului. Mecanismul stabilit a fost aprobat de Ministerul Protecției Sociale și este aplicat de funcționarii publici responsabili de protecția copilului de la Chișinău: Direcția pentru protecția drepturilor copilului, Inspectoratul de Poliție, Direcția sănătate, Direcția educație, Direcția asistență socială, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, Primăria, etc.;
  • Circa 5000 de specialiști responsabili de protecția copilului de pe malul stâng al Nistrului au acces la informații specializate privind intervenția multidisciplinară în cazuri de violență împotriva copiilor grație distribuirii publicației ”Pedepsirea fizică a copiilor este violență”;
  • Circa 8000 de părinți/custode pe malul stâng al Nistrului au acces la literatură specializată în domeniul educației neviolente a copiilor grație broșurilor – “Fără palme și violență” sau “Cum să stabilești limite pentru copilul tău cu dragoste și respect” și “Cum să protejezi adolescenții împotriva violenței emoționale”.