15.11.2019
93

Construirea comună a viitorului pentru zona integrată recunoscută internațional din Nistrul de Jos și în amonte

Sector: Mediu

Implementat de: Societatea ecologică Biotica

Durata: septembrie 2009 – februarie 2011

Buget: 100 mii 235 EUR

Parteneri: Clubul ecologic “Ecumena” (Bender); ONG “Stels-Tera” (satul Ternovka); ONG “Rodoliubeț” (satul Parcani); ONG “Renașterea” (satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă); autoritatea centrală de mediu din Tiraspol; autoritatea centrală de mediu în Chișinău; autoritățile din sfera forestieră de pe ambele maluri ale Nistrului; autoritatea de mediu din regiunea Odesa, Ucraina; comunitățile locale; afacerile turistice locale.

Statut: Activitățile proiectului au fost finalizate. Raport prezentat pe 21 februarie 2011. Raportul a fost evaluat pozitiv și aprobat. Realizarea proiectului: 100 %.  

Descriere scurtă:

  • Sprijinirea armonizării legislației și planificării de mediu pe ambele maluri ale Nistrului.
  • Consolidarea capacităților specialiștilor de mediu transnistreni în domeniul planificării managementului conservării și dezvoltării durabile.
  • Oferirea factorilor de decizie locali a unei evaluări ai oportunităților pentru turism și viabilității lor economice pe ambele părți ale deltei Nistrului de jos.
  • Practicarea noilor cunoștințe a partenerilor transnistreni în planificarea sectorului transnistrean al rețelei ecologice paneuropene.

Beneficiari: Oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului

Rezultate:

– 26 de reprezentanți ai turismului și ONG-urilor din ambele maluri ale râului Nistru, precum și din parcul național Nizhnednestrovski (regiunea Odessa, Ucraina) au participat la seminarul de coordonare regională, în timpul căruia a fost creat un grup de lucru

– 27 de reprezentanți ai științei, ONG-uri de pe ambele maluri, precum și reprezentanți ai locației protejate de Convenția Ramsar „Nistrul de Jos” au participat la Instruirea privind legislația ecologică

– Partenerii proiectului au fost asigurați cu echipament de birou

Studiile tehnice și expedițiile de teren efectuate pe ambele maluri ale Nistrului au dus la crearea de straturi necesare sistemului GIS al locației protejate de Convenția Ramsar, astfel GIS-ul rețelei ecologice a fost extins pentru a acoperi regiunea transnistreană.

– Studii și planificarea turismului pentru locația protejată de Convenția Ramsar 1316

– Trei demonstrări pilot ale rutelor turistice

– În februarie 2011 la Chișinău a avut loc o masă rotundă pentru operatori de turism