09.12.2019
74

Construcția și echiparea terenului de sport și a terenului de joacă la Liceul teoretic cu predare în grafie latină Evrica din orașul Râbnița

Sector: Social

Implementat de: Autoritatea publică locală din raionul Ribnița

Buget: 74,653 EUR 

Durata: ianuarie 2016 – ianuarie 2017

Descriere succintă: De a construi și de a echipa terenurile de sport și cel de joacă pentru copii de la Liceul teoretic Evrica, asigurând condiții adecvate pentru practicarea sportului.

Beneficiari: 469 (elevi, părinți și personal: 260 femei și 209 bărbați)

Rezultate: O companie de proiectare a fost selectată prin licitație publică. Documentația proiectului tehnic și estimările necesare au fost realizate; după a fost identificată o companie de construcții prin intermediul unui concurs deschis. Arena sportivă a fost reconstruită și o parte din fațadă a fost renovată. Au fost asfaltate căile de acces. Toate lucrările au fost date în exploatare în 2018.

Realizările care urmează să fie evidențiate:

– Un teren modern de joacă funcțional pentru copiii preșcolari;

– Un teren de sport renovat și echipat;

– Atractivitate sporită a școlii ceea ce va duce la un număr mai mare de elevi înmatriculați;