image
09.12.2019
115

Construcția anexei la Centrul Medicilor de Familie

Sector: Social

Implementat de: Construcția anexei

Buget: 51,907 EUR 

Durata: iulie 2016 – noiembrie 2017

Descriere succintă: de a consolida cooperarea trans-riverană între instituțiile publice de pe ambele maluri ale râului Nistru prin crearea de oportunități mai bune pentru servicii publice îmbunătățite.

Beneficiari: peste 15.000 pacienți din Varnița, Bender și localitățile din vecinătate.

Rezultate: Lucrările de construcție au început în iulie 2016. Construcția anexei la Centrul Medicilor de Familie a inclus pereții, acoperișul, rețelele de comunicare, instalarea ușilor, ferestrelor și lucrările interne. Rețelele interne de aprovizionare cu apă și canalizare, sistemul de încălzire și ventilație au fost modernizate. A fost instalat echipament energetic nou și iluminarea internă, rețeaua anti-incendiu și rețelele de telecomunicații. Rețeaua externă de aprovizionare cu apă și canalizare a fost construită,  de rând cu gardul în jurul instituției medicale. Spațiul public în jurul Oficiului Medicilor de Familie a fost înverzit.

Realizările care merită a fi menționate:

– Instituția medicală și-a îmbunătățit capacitățile pentru oferirea de servicii unui număr sporit de pacienți;

– Servicii medicale de înaltă calitate disponibile pentru rezidenții din Varnița și satele din vecinătate, cât și pentru cetățenii din Bender (malul stâng);

– Personalul medical din Bender este angajat în Oficiul Medicilor de Familie din Varnița;