11.12.2019
131

Consolidarea unei abordări comune față de copii

Sector: Social

Implementat de: Terre des Hommes Lausanne, Reprezentanța din Moldova, în parteneriat cu ONG-ul ”Îngrijire și atenție copiilor” din Tiraspol

Buget: 67,005 €

Durata: aprilie 2013 – aprilie 2014

Descriere succintă: 40 de profesioniste (femei) au fost formate ca animatoare, prin aplicarea unei abordări psihosociale, comunicare neviolentă în educația copiilor pentru prevenirea abuzului, neglijenței și exploatarea a 3480 de copii (pe malul stâng: 932 – fete și 704 – băieți; pe malul drept: 899 – fete și 945 – băieți);

  • Au fost organizate jocuri și activități sportive prin intermediul a 20 de ludoteci (librării de jucării) în 20 de comunități rurale pe ambele maluri în vederea abilitării copiilor și profesioniștilor cu competențe personale și sociale pentru depășirea barierelor de comunicare și sporirea rezilienței la stres;
  • 20 de ludoteci pe ambele maluri au fost sprijinite prin utilizarea jocurilor, literaturii pentru copii și a jucăriilor pentru a consolida relațiile de încredere între copii și adulți și a îmbunătăți comunicarea între școală, familie și copil;
  • A fost efectuat un studiu al situației copiilor, atrăgându-se atenție specială potențialului și impactului activităților psihosociale asupra dezvoltării și comportamentului copiilor;
  • A fost lansat un forum web comun pentru partajarea rezultatelor și activităților proiectului, servind drept spațiu liber pentru schimbul de informații și opinii;
  • Rezultatele acestui proiect au dus la elaborarea altor proiecte pentru copii care au primit asistență financiară direct de la Delegația UE.