15.11.2019
87

Consolidarea oportunităților pentru educarea elevilor în satul Holercani, raionul Dubăsari

Sector: Educație

Implementat de: Administrația satului Holercani, comitetul local de implementare

Durata: Noiembrie 2010 – Mai 2011.

Buget: 109.843 EUR

Statut: Activitățile proiectului finalizate. Raportul final prezentat pe 04 iulie 2011. Raportul a fost evaluat pozitiv și aprobat. Realizarea proiectului 100%

Descriere scurtă: Căminul liceului este localizat în satul Holercani, raionul Dubăsari. Numărul populației este 2720 persoane. Căminul a fost construit în 1955 și de atunci a fost reparat doar parțial. Căminul poate acomoda 120 de elevi din liceu, însă din cauza condițiilor proaste, la moment sunt găzduiți doar 30 de elevi. Copii din cinci sate studiază în acest liceu și era o necesitate stringentă de a acomoda un număr mai mare de elevi.

Beneficiari: Circa 734 persoane, inclusiv elevi, profesori, rezidenți din Holercani și satele din vecinătate din zona de securitate, comunitatea locală.

Rezultate: La moment facilitatea funcționează deplin și oferă bune condiții de trai pentru 120 de elevi de pe ambele maluri ale Râului Nistru, consolidând interacțiunea între comunitățile de pe ambele maluri și susținând reintegrarea elevilor într-un proces educațional comun.