10.12.2019
109

Consolidarea capacităților pentru educația preșcolară în satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni

Sector: Social

Implementat de: administrația Slobozia-Dușca, comitetul local de implementare 

Beneficiarii: mai mult de 210 de copii și părinții lor din satul Slobozia-Dușca, comunitatea locală, comunitățile adiacente, autoritățile locale

Buget: 98,156 EUR

Durata: august 2012 – iulie 2013

Descriere succintă: reparații capitale ale blocului B și sălii de festivități în grădinița din satul Slobozia-Dușca. Grădinița găzduiește 127 de copiii din diferite grupuri sociale, însă după reparații a mai acomodat adițional 60 de copii.  Au fost create 3 locuri de muncă noi.

Rezultate: echipa proiectului a ajutat la crearea unui comitet local de implementare, a negociat și a semnat Acordul de Grant cu comunitatea locală.Estimările tehnice au fost efectuate, după care a fost selectată compania de construcții în baza unei licitații publice să efectueze lucrările de construcții. Au fost efectuate reconstrucția podelei, unele lucrări interne, înlocuirea ușilor și ferestrelor, înlocuirea sistemului de electricitate, înlocuirea țevilor de apă și canalizare. Adițional, au mai fost făcute și unele lucrări de fațadă. Lucrările de reconstrucție au fost finalizate în iulie 2013. Reconstrucția blocului B a permis înrolarea a încă 60 de copiii din satul Slobozia în educația preșcolară. Adițional, implementarea acestui proiect permite stoparea plecării familiilor tinere și creează condiții favorabile de viață și muncă pentru locuitorii satului. Aceste îmbunătățiri au mai contribuit la mobilizarea populației locale în termeni de dezvoltare socio-economică a satului. Prin urmare, mai mult de 10 mame tinere au obținut oportunitatea de incluziune economică.