image
18.11.2019
137

Consolidarea capacităților pentru educația preșcolară în satul Caragaș, regiunea Slobozia

Sector: Social

Implementat de: Administrația grădiniței de copii Caragaș, comitetul local de implementare

Durata: iunie 2014 – martie 2015

Buget: 103.622 EUR

Descriere scurtă: A fost realizată reparați capitală a acoperișului, înlocuirea ferestrelor și ușilor, unele lucrări de finisare interioară. Bucătăria, sistemul de ventilare și infrastructura de electricitate au fost renovate. Două săli noi de grupe vor fi renovate și deschise.

Beneficiari: Peste 180 copii și părinții lor din satul Caragaș, comunitatea locală

Rezultate: Drept rezultat al activităților implementate 185 de copii din satul Caragaș beneficiază de condiții educaționale îmbunătățite, inclusiv și aprovizionați pentru prima dată cu apă caldă la nivelul preșcolar; adițional 50 de copii la moment frecventează grădinița; proiectul a contribuit la crearea a 4 locuri noi de muncă. Adițional, implementarea acestui proiect a contribuit la reducerea plecării tinerilor familii din localitate, creând condiții favorabile pentru traiul și munca sătenilor, cât și pentru sporirea nivelului de încredere între populația de pe ambele maluri ale râului Nistru. Durabilitatea de mediu a instituției a sporit datorită noilor colectoare solare instalate pentru apă caldă menajeră. Economiile de energie electrică se presupun a fi de 10 300 kw/oră anual. Aceste îmbunătățiri de asemenea contribuie la mobilizarea populației locale în ceea ce privește dezvoltarea socio-economică a satului Caragaș.