image
18.11.2019
131

Consolidarea capacităților educației preșcolare în satul Copanca, raionul Căușeni

Sector: Social

Implementat de: Administrația locală Copanca și comitetul local de implementare

Durata: Noiembrie 2013 – decembrie 2014

Buget: 92.300 EUR

Descriere scurtă: Satul Copanca este localizat pe malul drept al râului Nistru. Populația satului este de 5583 persoane,inclusiv 2801 femei, 2112 bărbați și 910 copii. Grădinița de copii “Izvoraș” a fost construită la începutul anului 1980 de atunci beneficiind doar de reparații sporadice. Principala deficiență a grădiniței de copii s-a referit la funcționalitatea clădirii de bază (care implică bucătărie, sala de festivități și administrația), deoarece condițiile tehnice foarte deplorabile puneau în pericol funcționalitatea adecvată a întregii grădinițe. Administrația și comitetul de implementare au înaintat o propunere de proiect pentru realizarea reconstrucției clădirii administrative a grădiniței pentru a le oferi copiilor din Copanca și comunitățile adiacente condiții mai bune de educație preșcolară.Un comitet local de implementare a determinat această problemă drept o problemă majoră de dezvoltare pentru sat, care împiedică integrarea populației în activitățile profesionale și neagă dreptul copiilor din sat la accesarea serviciilor calitative de educație preșcolară.

Beneficiari: Peste 500 de copii și părinții lor din Copanca și Cremenciug

Rezultate: Cu suportul echipei SMPÎ a fost elaborată documentația proiectului tehnic. A fost selectată o companie specializată prin intermediul unui concurs deschis pentru realizarea lucrărilor de reconstrucție. A fost realizată înlocuirea deplină a ferestrelor și ușilor, reconstrucția acoperișului, cât și reparațiile și îmbunătățirile interne necesare. Adițional, sistemul de canalizare a grădiniței de copii a fost reconstruit. Mai este important de menționat că APL a susținut activ APL procesul de reconstrucții, acoperind circa 20% din întregul buget pentru reconstrucție. La moment proiectul este pe deplin operațional.