10.12.2019
108

Consolidarea capacităților educației pre-școlare în satul Pârâta, raionul Dubăsari

Sector: Social

Implementat de: administrația satului Pârâta, comitetul de implementare local 

Beneficiari: mai mult de 150 de copii și părinții lor din satul Pârâta și satele vecine, comunitatea locală, autoritățile locale  

Buget: 75,100 EUR

Durata: august 2012 – august 2013

Descriere succintă: Satul Pârâta este situat pe malul stâng al râului Nistru. Populația satului este de 3,536 persoane. Capacitatea inițială a grădiniței era de 120 de locuri, ceea ce nu era suficient și erau necesare locuri suplimentare. APL a solicitat susținere de la Programul SCBM la construcția unei anexe adiționale la grădinița existentă, înlocuirea ferestrelor și ușilor, sistemelor de canalizare și aprovizionare cu apă, lucrări interne.

Rezultate: Echipa proiectului a ajutat la crearea comitetului de implementare local, a negociat și a semnat acordul de grant cu comunitatea locală. Au fost estimate costurile construcției și a fost selectată compania de construcții în baza unei licitații publice. Reconstrucția capitală a blocului C a fost finalizată în septembrie 2013. Reconstrucția blocului C a permis înrolarea suplimentară a încă 30 de copii din satul Pârâta în sistemul de educație preșcolară în condiții îmbunătățite. Adițional, implementarea acestui proiect a permis stoparea plecării familiilor tinere și a creat condiții favorabile pentru viața și munca locuitorilor satului. Aceste îmbunătățiri au mai contribuit la mobilizarea populației locale în termeni de dezvoltare socio-economică a satului. Prin urmare, mai mult de 10 mame tinere au fost incluse economic.