11.12.2019
115

Consolidarea capacităților de educație pre-școlară în satul Copanca, raionul Căușeni

Sector: Social

Implementat de: administrația locală din Copanca și comitetul de implementare local 

Beneficiari: mai mult de 500 de copiii și părinții lor din satele Copanca și Cremenciug

Buget: 92,300 EUR

Durata: noiembrie 2013 – decembrie 2014

Descriere succintă: satul Copanca este amplasat pe malul drept al râului Nistru. Populația satului este de 5,583 persoane, inclusiv 2,801 femei, 2,112 bărbați și 910 copii. Grădinița „Izvoraș” a fost construită la începutul anilor 1980 și au fost făcute de atunci doar reparații cosmetice. Problema principală a grădiniței a fost funcționarea clădirii principale (bucătăria, sala de festivități și administrația) din cauza condițiilor tehnice deplorabile ceea ce punea în pericol funcționarea grădiniței. Administrația și comitetul de implementare a prezentat o propunere de proiect pentru a efectua reconstrucția clădirii administrative a grădiniței pentru a oferi copiilor din Copanca și comunităților adiacente condiții mai bune pentru învățământul pre-școlar. Comitetul de implementare local a determinat această problemă drept majoră la dezvoltarea satului, ceea ce previne integrarea populației în activități profesionale și neagă copiilor dreptul la educație pre-școlară de calitate în sat.

Rezultate: cu susținerea echipei SCBM a fost elaborată documentația tehnică. În baza unui concurs deschis a fost selectată o companie specializată să efectueze lucrările de reconstrucție. Au fost înlocuite ferestrele și ușile, au fost reconstruite acoperișul, precum și au fost efectuate reparații interne și îmbunătățirile necesare. Adițional, a fost reconstruit sistemul de canalizare a grădiniței. Este de asemenea important de menționat că APL au susținut în mod activ procesul de reconstrucție, acoperind aproximativ 20% din bugetul pentru reconstrucție. În prezent proiectul este funcțional.

Implementarea acestui proiect permite plecarea familiilor tinere și crearea condițiilor favorabile pentru traiul și munca locuitorilor din satele Copanca și Cremenciug (regiunea Transnistreană). Aceste îmbunătățiri vor mai contribui la mobilizarea populației locale spre o dezvoltare socio-economică a satului, ce va majora atractivitatea satului și astfel va consolida încrederea.