12.12.2019
227

Consolidarea capacității CCI de a oferi servicii de consultanță durabile pentru beneficiarii de pe ambele maluri ale râului Nistru

Sector: Social

Implementat de: Camera de Comerț și Industrie (malul drept)

Buget: 134,657 EUR

Durata: iulie 2016 – noiembrie 2017 

Descriere succintă: Dezvoltarea parteneriatelor de afaceri între OSB, promovarea parteneriatelor de la companie la companie și de la organizație la organizație prin oferirea cursurilor de instruire comune cu Camera de Comerț și Industrie din Tiraspol.

Beneficiari: Direcți – 15 beneficiari ai cursului de brutar, 49 beneficiari ai cursului de start-up, 15 beneficiari au cursului EUREM. Indirecți – companii și organizații care își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile lor.

Rezultate: Prin acest proiect, ambele Camere de Comerț și Industrie cooperează pentru a-și îmbunătăți serviciile oferite pe piață, în special cursurile profesionale. Partenerii au organizat evenimente comune și au făcut schimb de cele mai bune practici în domeniul serviciilor de dezvoltare a afacerilor. Cooperarea creată între cele două AB va asigura durabilitatea ulterioară a rezultatelor proiectului.

  • Curs e instruire pentru 15 brutari (13 femei și 2 bărbați) a început în Chișinău în parteneriat cu o școală profesională locală;
  • Cursurile de start-up pentru 112 persoane (56 femei) au început în Râbnița și Căușeni.
  • Cursurile EUREM pentru 31 de participanți au fost organizate în Chișinău. După trecerea cu succes a examenelor teoretice și exercițiilor practice, absolvenții au primit certificat EUREM (Manager European în domeniul energiei) eliberat de Camera de Comerț și Industrie de la Nuernberg și recunoscut pe plan internațional;
  • Misiune economică în Georgia, la care au participat reprezentanții ai 4 companii (1 din Tiraspol) în cadrul Forumului Centurii și Drumului de la Tbilisi;
  • Un nou Program IT a fost implementat pentru a asigura managementul eficient și transparent al serviciilor CCE ce țin de expertiza, evaluarea și certificarea bunurilor;
  • A fost organizat evenimentul final cu participarea beneficiarilor Proiectului de pe ambele maluri ale râului.