image
09.12.2019
79

Concurs de granturi pentru lucrări analitice bazate pe dovezi privind dezvoltarea durabilă

Implementat de: PNUD Moldova 

Sector: Social

Buget: 17,973 EUR

Durata: septembrie 2016 – februarie 2017 

Descriere succintă: elaborarea unor rapoarte analitice clare, prin utilizarea datelor relevante și dezagregării disponibile, care descriu statutul curent în domeniul tematic propus la ODD.

Beneficiari: IPP (ONG) și un expert de la Universitatea T. Șevcenko; Ecostrategii și Societatea pentru Cultura Bulgară Rodoliubec; Institutul independent de drept și societate civilă (ONG) și expert din partea Universității de Stat din Moldova; IDIS Viitorul și Agenția Europeană pentru Cercetări Economice, Reconstrucții și Dezvoltare, Tiraspol

Rezultate: 4 ONG-uri de pe ambele maluri au elaborat lucrări analitice bazate pe dovezi privind dezvoltarea durabilă, acoperind următoarele subiecte: [1]  Evaluarea infrastructurii instituțiilor educaționale cu acces egal la educație (ODD 9), [2] Îmbunătățirea solurilor erodate în zona umedă a râului Nistru pentru agricultură organică și reducerea sărăciei (ODD 1), [3] Evaluarea potențialului pentru dezvoltarea durabilă a orașelor mici din valea Nistrului (ODD 11), [4] O prezentare comparativă a inegalităților de pe piața muncii: tendințele și perspectivele cheie (ODD 8). Cele 4 lucrări vor include: analiza situațională, constatări și recomandări privind măsurile de îmbunătățire, lacunele in disponibilitatea datelor/dovezilor.