10.12.2019
90

Case durabile de cultură drept nucleu al consolidării încrederii pe cele două maluri ale râului Nistru

Implementat de: Centrul Politicilor Culturale în parteneriat cu casele de cultură din satul Molovata și satul Carmanovo (malul stâng)

Sector: Social

Buget: 23,613.74 USD

Durata: decembrie 2016 – octombrie 2018

Beneficiari: direcți – 191 participanți din ambele comunități, inclusiv 162 femei. Beneficiari indirecți – comunitățile locale, populație de pe ambele maluri ale râului Nistru

Rezultate: Pe parcursul implementării proiectului s-au organizat următoarele:

– a fost elaborată și distribuită metodologia instruirii culturale continue pentru asigurarea durabilității caselor de cultură pe ambele maluri ale râului Nistru;

– a fost organizată o vizită de lucru la casa de cultură Bănărești, raionul Florești pentru 24 de participanți ai proiectului /14 femei;

4 instruiri au fost oferite pentru toate localitățile care participă în proiect, privind:

  • planificarea strategică,
  • managementul proiectelor culturale,
  • cartografierea resurselor culturale ale comunității;
  • fortificarea echipei de succes a casei de cultură

Suport pentru casele de cultură în implementarea proiectelor specifice elaborate de localități:

  • Resursele adiționale investite de participanții proiectului au depășit suma de 165.000,00 MDL
  • Site-ul web www.cultura.md  a fost elaborat și administrat;
  • Suport în lansarea casei de cultură Carmanovo;
  • Elaborarea și lansării Ghidului pentru managerii caselor de cultură