09.12.2019
86

Capacități sporite pentru dezvoltarea durabilă și asigurarea accesului celor mai vulnerabili la serviciile publice prin abilitarea comunităților;

Implementat de: 4 platforme tematice listate mai jos

Sector: Social

Buget: 477,095 USD

Durata: decembrie 2016 – decembrie 2018

Descriere succintă: de a susține prin dialog și expertiză inițierea dialogului sectorial și proiectelor benefice mutual, cât și dezvoltarea capacităților și transferul de experiență de la un mal la altul. Ideile generate prin platformele de colaborare tematice sunt transpuse în proiecte specifice de dezvoltare a încrederii și modele de referință pentru intervențiile ulterioare de dezvoltare.  

Beneficiari: IPP (ONG) și un expert de la Universitatea T. Șevcenko; Ecostrategii și Societatea pentru Cultura Bulgară Rodoliubec; Institutul independent de drept și societate civilă (ONG) și expert din partea Universității de Stat din Moldova; IDIS Viitorul și Agenția Europeană pentru Cercetări Economice, Reconstrucții și Dezvoltare, Tiraspol

Rezultate: 5 platforme tematice au fost constituite pentru a complementa proiectele de infrastructură, implementate pe parcursul etapelor precedente ale Programului SMPÎ. Platformele sunt un mecanism non-politic de MPÎ care poate elabora și implementa în mod credibil proiecte în domeniile lor respective – sănătate, mediu, cultură, educație și sport. După ce platformele au devenit operaționale și au fost stabiliți membrii acestora, toți actorii au fost invitați: ONG-uri, experți tematici, lideri business, autorități locale, lideri/activiști publici și comunitari. Membrii platformei au elaborate proiecte MPÎ axate pe soluționarea problemelor sociale emergente prin implicarea cooperării locale între instituțiile beneficiare. Persoanele de pe ambele maluri ale Râului Nistru au obținut acces la condiții moderne pentru servicii educaționale, cultural, medicale și activități sport, pentru a consolida diverse parteneriate. Mai mult ca atât, pentru a fortifica capacitățile platformelor tematice și pentru a spori notorietate acestora, s-a decis de lansat Programul de Granturi Mici. 30 de beneficiari selectați și-au elaborat planurile lor de acțiuni în conformitate cu 5 tematici definite, susținute de liderii și experții platformelor.

Obiectivul stabilit a fost realizat printr-un set de activități care include:

– instruiri tematice;

 – vizite locale pentru schimb trans-riveran;

– vizite de studiu internaționale;

 – elaborare de strategii.