11.12.2019
105

Calea spre succes

Sector: Social

Implementat de: Centrul Republican pentru Copii și Tineret ”Gutta-Club”, în parteneriat cu Institutul de Energetică din Moldova, ONG-ul ”Energia vântului” din Comrat, ONG-ul ”Oikumena” din Bender, Școala nr. 8 din Râbnița și Stația tinerilor turiști din Dubăsari.

Buget: 17,156 €

Durata: aprilie 2013 – aprilie 2014

Descriere succintă:

  • 16 persoane (2 femei și 14 bărbați) de pe ambele maluri, inclusiv Găgăuzia, au beneficiat de instruiri teoretice și practice în tehnologiile de eficiență energetică durabilă și au primit informații despre protecția mediului, energia regenerabilă, eficiența energetică, sondaje energetice ale clădirilor locative;
  • Participanții la instruire au determinat potențialul de economie a energiei și l-au aplicat în practică în gospodăriile lor, fabricând 15 dispozitive de captare solară în diferite scopuri – încălzirea apei și a aerului, generarea electricității;
  • Experții proiectului au asistat cursanții în procesul de utilizare a dispozitivelor de captare solară și au monitorizat consumul de energie în gospodării. Au fost create rețele de colaborare, iar cele mai bune practici au fost împărtășite și transmise la televizor.