09.12.2019
84

Ateliere comune și vizite de studiu pentru practicienii statisticieni de pe ambele maluri

Implementat de: Serviciile statistice de pe ambele maluri

Sector: Social

Buget: 22,854 EUR

Durata: mai – decembrie 2016 

Descriere succintă: obținerea de cunoștințe și familiarizarea cu standardele internaționale, cerințele și cele mai bune practici europene în domeniul statisticii 

Beneficiari: Direcți – servicii de statistică de pe ambele maluri. Indirecți: utilizatorii de date de pe ambele maluri beneficiind de date mai bune produse de statisticieni abilitați

Rezultate: Participarea într-un șir de evenimente internaționale cu scopul de a lărgi orizontul de colectare a datelor și producere a statisticilor oficiale:

  • Atelierul regional privind Agenda 2039, practicile emergente și instrumentele pentru naționalizarea și localizarea ODD-urilor, lecțiile însușite și exemple bune din țările participante;
  • Atelierul UNECE privind statisticile de gen;
  • Sesiunea de lucru privind statistica de gen: cunoștințe obținute de statisticienii de pe ambele maluri privind standardele și practicile internaționale;
  • Seminarul de nivel înalt UNECE privind armonizarea statisticilor vizând sărăcia în CSI. Au fost propuse provocări privind producerea datelor comparabile / fiabile vizând sărăcia au fost definite și indicatorii de inegalitate pentru monitorizarea dezvoltării durabile în țările CSI;
  • A 4-a ședință a Panelului Parteneriatului Estic privind Statistica sub egida Platformei 2: Integrarea economică și convergența cu politicile UE;
  • Seminarul Eurostat privind metadatele statistice;
  • Cursul de instruire Eurostat privind introducerea în Big Data și instrumentele conexe.