09.12.2019
84

Atelier pentru familiarizarea cu standardele internaționale OIM în domeniul statisticii muncii (Tiraspol)

Implementat de: PNUD în colaborare cu ILO-STAT, Geneva

Sector: Social

Buget: 3,575 EUR

Durata: septembrie 2016 – septembrie 2017

Descriere succintă: Familiarizarea participanților cu conceptele recente ale OIM, definițiile și indicatorii privind statistica muncii, ocuparea și sub-utilizarea muncii în anchetele forței de muncă.

Beneficiarii: 15 statisticieni din serviciul statistic din Tiraspol, Bender și alte 5 raioane, 6 lectori de la Universitatea T. Șevcenco   

Rezultate: Statisticienii și utilizatorii de date de pe malul stâng s-au familiarizat cu cele mai recente concepte internaționale și OIM și statistica privind ocuparea pentru producătorii și utilizatorii țintă de date.