11.12.2019
225

Activități de capacitare ca parte a Dialogurilor societății civile

Sector: Social

Implementat de: PNUD, cu sprijinul consultanților și companiilor locale

Buget: 67,408 €

Durata: decembrie 2013 – februarie 2015

Descriere succintă: Echipa proiectului a lucrat intensiv la îmbunătățirea calității propunerilor de proiect și a capacitat OSC și APL pentru consolidarea parteneriatelor trans-riverane, organizând două conferințe anterior desfășurării licitației, activități de informare și instruiri de consolidare a capacităților.

  • Au fost organizate 26 de instruiri de capacitare pentru mai mult de 400 de bărbați și femei, reprezentanți ai OSC și ai comunităților locale, beneficiari ai sub-proiectelor SMPÎ pentru susținerea implementării inițiativelor trans-riverane, dezvoltarea organizațională și a parteneriatelor, comunicarea rezultatelor obținute, managementul bazat pe rezultate, managementul voluntarilor, mobilizarea comunității și atragerea fondurilor;
  • Organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului și-au consolidat capacitățile funcționale de implementare a inițiativelor de dezvoltare comune pe ambele maluri ale Nistrului. Aceasta a servit drept o perspectivă de durabilitate pozitivă și ONG-urile sunt dotate cu cunoștințe și competențe pentru implementarea viitoarelor proiecte comune, accesând donatori și fonduri private prin tehnici de atragere a fondurilor inovatoare;
  • OSC-urile și reprezentanții comunităților locale și-au consolidat capacitățile pentru a-și comunica mai bine rezultatele folosind rețelele sociale, TV, radio, presa scrisă și online, și pentru a spori interesul instituțiilor media față de difuzarea în presă a sprijinului acordat de UE pentru promovarea încrederii și abilitării vieților. De asemenea, participanții la instruire au o înțelegere mai bună despre modul de prezentare a impactului proiectului prin intermediul istoriilor umane;
  • Reprezentanții a 56 de localități de pe ambele maluri au fost susținute în identificarea problemelor comune și a soluțiilor la ele. Acestea deja au întocmit propuneri de proiecte de abilitare comunitară care urmează să fie prezentate donatorilor, inclusiv în cadrul concursurilor de granturi MPÎ IV ce urmează să aibă loc;

Rezultate:

  • Liderii comunitari de pe ambele maluri ale Nistrului și-au consolidat capacitatea și competențele de mobilizare a membrilor comunităților lor în identificarea și soluționarea problemelor, participarea la planificarea strategică, atragerea fondurilor pentru proiecte, evaluare și monitorizare, participarea femeilor la dezvoltarea locală, ceea ce va îmbunătăți semnificativ calitatea proiectelor în comunitățile beneficiare;
  • Instruirile de capacitare au fost asigurate aplicându-se metodele interactive, cum ar fi învățarea reciprocă (unul de la altul) și învățarea prin practică, ceea ce a servit drept o oportunitate excelentă pentru relaționare, schimbul celor mai bune practici și dezvoltarea noilor concepte și idei pentru viitoarele proiecte de interes pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Nistrului. Instruirile respective, de asemenea, au servit ca platformă pentru comunicare și stabilirea parteneriatelor între participanții de pe ambele maluri ale Nistrului;
  • Pe 4 septembrie 2014 a fost organizată Conferința societății civile ”Puntea de încredere peste Nistru”. 90 de reprezentanți ai OSC de pe ambele maluri ale Nistrului (60 de femei și 30 de bărbați) și-au prezentat în comun rezultatele și lecțiile învățate, obținute în perioada 2012-2014 în cadrul a 43 de proiecte MPÎ ale societății civile, implementate în cadrul a 4 runde de granturi în 7 domenii principale: arte și cultură, mass-media, copii, dizabilități, tineret, ocrotirea sănătății, cercetări, valori democratice, drepturile omului, asistența psihosocială, abilitarea femeilor, mediul înconjurător, învățământ, dezvoltarea locală, sport. Conferința, de asemenea, a servit drept o oportunitate suplimentară pentru relaționare, sinergii și parteneriate pentru viitoarele inițiative MPÎ comune.