11.12.2019
198

Activități culturale și artistice – modalitate accesibilă de apropiere între oameni

Sector: Social

Implementat de: Asociația ”Renașterea”, în parteneriat cu Primăria Talmaza; ONG-ul Turunciuc din Slobozia; Direcția cultură din Ștefan Vodă; ONG-ul ECO-TIRAS, Chișinău

Buget: 18,745 €

Durata: mai 2014 – februarie 2015

Descriere succintă: 38 de formații artistice (8 de pe malul stâng și 30 de pe malul drept) în total cuprinzând 373 de persoane (217 femei și 158 de bărbați) au participat la 13 activități culturale desfășurate în localitățile Ștefan Vodă și Slobozia unde și-au demonstrat profesionalismul și experiența artistică și au promovat încrederea prin cultură drept o cale accesibilă de unire a oamenilor de pe ambele maluri.

  • Au fost confecționate 45 de seturi de costume naționale pentru 3 formații muzicale și de dans din Talmaza care au participat la activități culturale comune;
  • Casele de cultură din Talmaza și Nezavertailovka au fost dotate cu echipament muzical: 4 difuzoare acustice, un amplificator de sunet, un microfon radio, dispozitiv de iluminare artistică, 4 garderobe pentru păstrarea costumelor naționale;
  • 3848 de spectatori s-au bucurat de interpretările artistice de pe ambele maluri și au aflat despre vechile tradiții și patrimoniul cultural;
  • Au fost organizate 5 mese rotunde cu reprezentanți ai instituțiilor artistice de pe ambele maluri; în rezultat, au fost semnate 4 acorduri de parteneriat între instituțiile culturale de pe ambele maluri ale Nistrului pentru participarea în continuare la evenimente artistice comune.