24.10.2019
89

Îmbunătățirea siguranței sângelui și produselor din sânge

Sector: Sănătate

Implementat de: PNUD Moldova

Parteneri: Centrul de transfuzie a sângelui din Tiraspol; personalul medical al centrului, donatorii de sânge din stânga Nistrului

Durata: Ianuarie 2010 – decembrie 2010

Buget: 90000 EUR (lucrări de reparație) + 30000 EUR (echipament și crearea bazei de date IT a produselor de sânge)

Statut: Toate activitățile sub-proiect au fost finalizate și evaluate. Sub-componentele de reconstrucție și re-echipare au fost implementate cu succes.

Obiective:

  • Crearea condițiilor pentru asigurarea siguranței donării de sânge și introducerea procedurilor de control pentru donații de sânge în stânga Nistrului. Asigurarea schimbului de informație privind securitatea produselor de sânge între sisteme de transfuzie a sângelui de pe cele două maluri ale Nistrului. 
  • Consolidarea siguranței sângelui și produselor de sânge.
  • Reabilitarea clădirii Centrului de transfuzie a sângelui în Tiraspol

Beneficiari: Centrul de transfuzie a sângelui din Tiraspol  

Rezultate:

Reparația primelor două etaje a permis folosirea echipamentelor existente și a asigurat faptul că laboratoarele corespund cu cerințe tehnice specifice și că sunt disponibile premisele pentru baza de date computerizată a donatorilor și produselor de sânge.

Reparația, pe o suprafață totală de 480 m2, a inclus înlocuirea firelor electrice, sistemelor de canalizare, sistemelor de încălzire, a mobilierului de interior, instalarea noilor ferestre și uși, reconstrucția grupurilor sanitare, reconstrucția sistemelor de securitate incendiară și de ventilare și crearea sălii pentru server, care corespunde cerințelor tehnice.

Reparația a fost supravegheată direct de PNUD pentru a preveni eventualele pierderi și a asigura implementarea corectă în timp util. Lucrările de renovare a centrului au fost finalizate în aprilie 2011 și recepționate de către serviciile tehnice locale, inclusiv în comisia de recepție, și au fost evaluate ca fiind calitative și conforme cu toate cerințele tehnice.

Experții de la Centru de transfuzie a sângelui din Chișinău de asemenea au fost implicați în acordarea asistenței centrului din Tiraspol în crearea bazei de date digitale, care conține toate informațiile privind sânge și produse de sânge disponibile la Centru. Baza de date, de asemenea, trebuie să asigure condiții pentru viitorul schimb de date relevante între agențiile specializate în transfuzia sângelui în Chișinău și Tiraspol