Orașul subteran, s. Bîcioc, Grigoropol

– Obiectivul reprezintă mine de piatra din diferite perioade de extracție, cu săli de diferite forme și mărimi. Unele galerii sunt executate în diferite niveluri, care se intersectează pe alocuri. În momentul actual galeriile sunt conservate, aflându-se in diferite stări de stabilitate. Din aceste locuri au fost extrase blocurile de calcar folosite la construirea cetății Bender.

– Se cere readucerea la viață a unei porțiuni mici din aceste galerii. Sunt necesare lucrări de investigare a stării acestora, unele intervenții de securizare, curățare a obiectivului, îngrădire a intrărilor, iluminare și alte lucrări de amenajare.